Kataluna Esperantisto – julio-decembro 2011

  • Daniele Vitali

La defensa i valorització del dialecte a Bolonya. Exemple d’activisme ecolingüista sobre el terreny

  • Maria Àngels Viladot

La diversitat lingüística i la pau

  • Jens S. Larsen

Amikejo: el país esperantista que gairebé va existir