Kataluna Esperantisto – junio 2013

Literatura en esperanto. Universalisme i particularisme

Algunes qüestions relatives a la llengua padana.
En resposta a l’amic Danyel Vitali