Llengües internacionals i drets humans internacionals

Aquest article presenta com alguns idiomes han esdevingut “internacionals” i dóna exemples de la promoció i legitimació del més difós, l’anglès. Cal considerar que les llengües tenen els mateixos drets en relació a la gestió del multilingüisme en organitzacions supraestatals, la Societat de Nacions i les Nacions Unides, així com en la barreja més ambiciosa i àmplia d’estats, la Unió Europea.

Val la pena considerar alternatives per a un sistema que implica l’ús d’un petit nombre de llengües oficials quan aquest no atorga els mateixos drets a parlants amb diferents realitats lingüístiques. L’article també suggereix que les llengües internacionals tenen un impacte sobre les llengües nacionals en aspectes que entren en conflicte amb principis dels drets humans.

Robert Phillipson (1942) és lingüista, professor i investigador a l’Escola de Negocis de Copenhaguen, i fou alt càrrec del British Council.

Autor de Linguistic imperialism (Imperialisme lingüístic, 1992) i English-only Europe? (Una Europa només anglòfona?, 2003), és especialista en drets lingüístics i política lingüística.

Compra-ho a la botiga en línia