Petit refranyer català-esperanto / Malgranda proverbaro kataluna-Esperanto

Títol: Petit refranyer català-esperanto / Malgranda proverbaro kataluna-Esperanto
Autor: Pedro M. Martín Burutxaga; Victor Pàmies i Riudor (pròleg); André Cherpillod (antaŭparolo)
Tipus: prosa
Preu: —
Any: 2014
Pàgines: 126
Col·lecció: —
ISBN: 978-84-936728-7-4
Format: llibre encolat
Llengües: català; esperanto
Descripció: Col·lecció de refranys en català amb el seu equivalent en esperanto, acompanyada d’índex temàtic i de quatre articles sobre el mateix tema

«Els refranys són una de les manifestacions més interessants de la cultura popular. A través d’ells ens arriba fins avui l’experiència acumulada per generacions passades. Les seves frases curtes i contundents condensen en poques paraules els coneixements pràctics de segles.

En aquest recull trobareu un bon nombre de refranys catalans, els podreu comparar amb els seus equivalents en la llengua internacional esperanto i veureu com aquestes petites perles de saviesa tenen una base universal comuna.»

Compra-ho a la botiga en línia