Tombejo de Sinera

Tombejo de Sinera estas la unua poemaro kiun Salvador Espriu publikigis, en 1946. La aŭtoro elegie prikantas la morton kiel vivhalton, kaj la patrolandon. Li konfidence priskribas memoraĵojn siajn iom melankolie, kaj meditas pri la homosoleco kaj la forpaso nehaltebla de la tempo.

Gabriel Mora i Arana

Aliaj libroj de la kolekto

Iri al la arĥivo