12/07/2017

Tagoj kaj Ruinoj

Aquesta obra recull els diaris de Jaume Grau Casas als camps de concentració francesos, després de la guerra civil espanyola. Traduïts i comentats per Miguel Fernández, l’Associació Esquerra i Esperanto és la responsable d’aquesta bonica, monumental i professional edició, en què han col·laborat diversos membres de l’Associació Catalana d’Esperanto.

Més de 500 pàgines – amb abundants fotografies i dibuixos i amb moltes notes al peu biogràfiques i altres anexos – on l’autor d’una manera molt emotiva explica les seves vivències qüotidianes. El llibre no és només una traducció de la valuosa edició francesa de la investigadora Marie-Helène Menendez, sinó que inclou diverses novetats, com per exemple un prolèg del seu amic Eduard Vivancos – esperantista nascut a Barcelona i encara viu, que participa en algunes de les aventures que explica el llibre – o d’un complet índex onomàstic, on es poden trobar centenars de les persones (conegudes i menys conegudes) que menciona l’autor.

Jaume Grau Casas és conegut, entre altres coses, per haver editat la modèlica Antologia Catalana el 1925. Va ser un motor del moviment esperantista, tant a nivell català com internacionalment. Va ser vicepresident de la Acadèmica de l’Esperanto i també redactor en cap de la nostra revista, Kataluna Esperantisto. El seu delicat estat de salut només el va permetre sobreviure a les penalitats dels camps de concentració gràcies a l’ajut d’altres esperantistes, que regularment li enviaven paquets i es preocupaven per ell. Com diu Menendez a la seva introducció, sense aquest ajut, l’intel·lectual català hauria mort abans de sortir en llibertat.

2017, 508 pàgines. ISBN 9788469730157

Compartir

Arxiu de notícies