04/07/2012

Vies cap a una comunicació en igualtat de drets

Públicament els polítics europeus subratllen la necessitat de conservar
totes les llengües de la Unió Europea, perquè es tracta d’un component essencial d’una identitat europea. La realitat lingüística de la Unió sembla una altra cosa. Es caracteritza per la creixent influència d’una única llengua: l’anglès. Les veus que critiquen el resultat d’aquesta evolució es fan cada vegada més fortes. L’article presenta diferents vies cap a una comunicació en igualtat de drets, les quals actualment són discutides en la literatura especialitzada en lingüística i política lingüística. Entre elles hi ha els models:

  1. (1) multilingüisme/plurilingüisme;
  2. (2) autolimitació a les activitats passives en llengua estrangera, per exemple EuroCom;
  3. (3) una forma simplificada de l’anglès, per exemple English as a Lingua Franca;
  4. (4) el pagament de compensacions als països que tenen desavantatges a causa de l’hegemonia de l’anglès;
  5. (5) recuperació d’una llengua morta (per exemple, el llatí) i
  6. (6) aplicació d’una llengua planificada (esperanto).

Esperem que els esperantistes i interlingüistes treguin conclusions de la manera com l’esperanto és considerat en la literatura especialitzada.

Llegiu l’article complet a: 430

Compartir

Arxiu de notícies