04/04/2016

5è Dia Mundial d’examen d’esperanto a Sabadell

En ocasió del 5è Dia Mundial d’examen d’esperanto, el proper 4 de juny Katalin Kováts (edukado.net) i l’Associació Catalana d’Esperanto organitzaran una sessió d’examen a la seu de KEA a Sabadell.

Els examens d’UEA segueixen el Marc Europeu Comú de Referència, i estan adaptats als criteris del Consell d’Europa, dividits en els nivells B1, B2 i C1. L’acreditació i el funcionament del sistema té lloc en col·laboració del Centre Estatal d’Examens de Llengua de Budapest, on l’esperanto és una de les llengües reconegudes per l’estat com a llengua estrangera i, per tant, en aquest context té els mateixos drets que les altres llengües estrangeres. És a dir, és un examen oficial.

Els estudiants es poden examinar d’un dels nivells mencionats B1, B2 i C1 d’esperanto i serà possible examinar-se o bé de la part escrita o bé de la part oral, o també de totes dues (examen complex).

A la pàgina web de edukado.net trobareu més informacions, així com la descripció dels examens i també models d’examen, perquè cadascú pugui veure quin és el seu nivell.

Preus per nivell
: B1 escrit (35€), B1 oral (35€), B2 escrit (40€), B2 oral (40€), C1 escrit (45€) i C1 oral (45€).

El preu dels examens complexos (escrit i oral) és la suma de les dues parts.

Ja s’hi pot apuntar! Per apuntar-vos, aneu a aquesta pàgina web i cerqueu l’enllaç a “Sabadell – Katalunio” a la llista de sessions d’examen del 5è Dia Mundial.

Compartir

Arxiu de notícies