Butlletí ESPERANTO*INFO

Del 2011 al 2016 l’Associació Catalana d’Esperanto va publicar Esperanto*info, un butlletí en esperanto que informava dels temes interns de l’entitat. En els darrers anys, aquest tipus de comunicació s’ha fet a través de correus electrònics enviats pel president. Ara la Comissió de Comunicació ha extret el millor de cada etapa i posa en marxa una via de comunicació ràpida amb els socis i simpatitzants amb un sistema més modern i àgil, un butlletí electrònic bilingüe català i esperanto, amb opció de subscripció, que vol informar amb una periodicitat mensual de totes les novetats de la vida interna de l’associació.

Aquest butlletí vol entroncar amb el seu passat i recupera la capçalera d’Esperanto*info. Desitgem que us sigui útil i us engresquem a que convideu el vostre cercle de contactes perquè s’hi subscrigui gratuïtament.

Consulta els números publicats: