Informilo ESPERANTO*INFO

De 2011 ĝis 2016, Kataluna Esperanto-Asocio eldonis Esperanto*info-n, bulteno en la internacia lingvo informanta pri la interna vivo de la asocio. Dum la lastaj jaroj, tia informado estis plenumita per retmesaĝoj de la prezidanto. Nun la Komisio pri Komunikado eltiris la plej elstarajn trajtojn de ĉiu epoko kaj iniciatas rapidan komunikvojon kun membroj kaj simpatiantoj pere de dulingva reta bulteno, kataluna kaj esperanta, kiu ebligas la aliĝon kaj kiu aperos ĉiumonate informante pri la agado de la asocio.

Tiu ĉi bulteno volas konekti kun sia pasinteco kaj reprenas la titolon Esperanto*info. Ni deziras ke ĝi utilu al vi kaj kuraĝigas vin invitin viajn konatulojn senpage aliĝi al ĝi.

Konsultu publikigitajn eldonaĵojn