02/11/2015

Dues noves publicacions en català sobre l’esperanto

Recentment han aparegut dos articles sobre temàtica esperantista a revistes catalanes, ambdós accessibles gratuitament en línia. El primer ha estat publicat al número 20 de la revista digital de literatura i traducció VISAT, que edita el PEN català. Es tracta de Traduir a la llengua universal, un text sobre la publicació el 1925 de la Kataluna Antologio, escrit per Montserrat Franquesa. El segon ha estat publicat al número 24 de la revista Per la Pau, que elabora l’ICIP. L’ha escrit Xavier Alcalde i porta per títol L’internacionalisme pràctic de l’esperanto durant la Primera Guerra Mundial. Aquest article també està disponible en castellà i en anglès.

13877584-48a2ce1d-640.jpg

Compartir

Arxiu de notícies