15/04/2010

El Congrés Universal d’Esperanto de 1909 a Barcelona /
La Universala Kongreso de Esperanto de 1909 en Barcelono

Aquest llibre, centrat en el V Congrés Universal d’Esperanto, que es va celebrar a Barcelona l’any 1909, abraça cronològicament aspectes anteriors, des del Congrés Universal de Dresden –on s’acceptà la candidatura catalana–, fins l’any 1911, quan se celebrà el II Congrés Esperantista Català a Tarragona. Recollint els fruits del desenvolupament del moviment des dels seus inicis, aquest període mostra la consolidació social i institucional de l’esperantisme català.

El segon volum de la història del moviment esperantista als territoris de parla catalana manté la combinació d’amenitat en la lectura i de rigor científic de la nostra anterior publicació, Els inicis del moviment esperantista a Catalunya, que tan bona acollida va obtenir.

Compartir

Arxiu de notícies