20/03/2015

Els esperantistes reciten en ocasió del Dia Mundial de la Poesia

Hauria de tenir literatura una llengua com l’esperanto? Hauria de crear i traduir poesia? Si bé a primer cop d’ull pot semblar que una interllengua auxiliar no hauria de prioritzar la creació literària, l’esperanto l’ha tingut en compte des dels seus orígens. L’esperanto va ser creat en l’època del romanticisme, i el seu iniciador, L.L. Zamenhof, no només va procurar que fos senzilla, completa i accessible per a tothom sinó que va tenir especial cura en que fos apta per a la literatura.

Gràcies a això, força literatura de llengües minoritzades s’ha donat a conèixer traduïda a l’esperanto, com ho van fer esperantistes catalans dels anys 20 van donar a conèixer la literatura catalana amb la traducció a l’esperanto de les obres més representatives, produint la nomenada Kataluna Antologio, compilada per en Jaume Grau Casas amb l’inestimable col·laboració de Josep Grau Casas, Joan Amades Gelats, Jacint Bremon Masgrau, Eduard Capdevila i Buil, Delfí Dalmau, Josep Maria Dalmau, Sebastià Alberich i Jofré, Estanislau Pellicier, Frederic Pujulà i Vallès, Josep Rosselló, Marià Solà i Montserrat, Artur Torné, Isidre Torrents, Josep Ventura i Freixas.

Enguany, en ocasió del dia mundial de la poesia, uns quants esperantistes dels Països Catalans han enregistrat en video alguns poemes en la llengua internacional. Els que encara no entenguin l’esperanto, podran almenys, fer-se una idea del so literari de la llengua internacional. Gaudiu-ho:

1. Presentació

Ferriol Macip presenta amb una dècima improvisada

2. “Estança 42” de Carles Riba

Manel Sales recita una traducció a l’esperanto del poema “Estança 42” de Carles Riba

3. “Ĉu parolas ni?” (¿Hablamos?) de Pedro Salinas

Enric Baltasar recita el poema “Ĉu parolas ni?” de Pedro Salinas. Titolat originalment “¿Hablamos?” l’ha traduït el mateix Enric Baltasar.

4. “Norda Vento” de Dolors Godoy

Xavier Alcalde recita el poema “Norda Vento” de Dolors Godoy.

5. Rima XX de Gustavo Adolfo Bécquer

Pedro M. Martín Burutxaga recita la rima número XX de G.A. Bécquer traduïda per Fernando de Diego.

6. “Kaj ŝi parolis” d’Aulus Vekors

Josep M. Milla recita el poema "Kaj ŝi parolis" (I ella va parlar) d’Aulus Vekors.

7. “Kiel sablo iĝas sablaro” de Joan Català

Joan Català improvisa amb free style i flow un vers que ell mateix després va titolar
“Kiel sablo iĝas sablaro” (com un gra de sorra esdevé sorra)

8. “Kion vi faras proletoj?” de Manola Moreno

Floreal Martorell recita el poema escrit per la seva mare, Manola Moreno, “Kion vi faras proletoj?” (¿Qué hacéis proletarios?), traduït a l’esperanto per Miguel Fernández.

9. “La retiriĝo” de Sara Berenguer

Floreal Martorell recita el poema La retiriĝo (La retirada) de la poetessa anarquista Sara Bereguenguer, que ell mateix ha traduït

10. “Amas min la vivo” d’Ángel Arquillos

Trini Martínez recita el poema “Amas min la vivo” (M’estima la vida) d’Ángel Arquillos.

11. “Stelaro kun la Luno” d’Ángel Arquillos

Rob King recita el poema “Stelaro kun la Luno” (Els estels amb la Lluna) d’Ángel Arquillos.

12. “Donacetoj por infanoj” de Ludmila Jevsejeva

Toni Martínez recita el poema “Donacetoj por infanoj” (Regalets per a infants) de Ludmila Jevsejeva.

13. “La bona lupeto” de José Agustín Goytisolo

Antoni Comellas recita el poema “La bona lupeto” (El lobito bueno) José Agustín Goytisolo traduït a l’esperanto per Miguel Fernández.

14. “Pli ol simpla vorto” de José Agustín Goytisolo

Rosa López recita el poema “Pli ol simpla vorto” (Más que una palabra) de José Agustín Goytisolo traduït per Miguel Fernández.

15. “En Granado kun Federico García Lorca”, de Miguel Fernández

Ferriol Macip recita el poema “En Granado kun Federico García Lorca,” (A Granada amb en Federico García Lorca) de Miguel Fernández, i la traducció al català que el mateix Macip va fer-ne.

16. “Ĉe Samovaro” de Julio Baghy

Xavier Margais recita el poema de Julio Baghy, “Ĉe Samovaro” (Al costat del Samovar), que va ser premiat als Jocs Florals Internacionals a Palma l’any 1925
(Mallorca) la jaron 1925.

17. “Misa meso” de Karles Berga

Karles Berga recita el seu poema “Misa meso”.

18. “Dimanĉan matenon” de Nicola RuggieroMichael Boris Mandirola recita el poema “Dimanĉan Matenon” (Un diumenge al matí) de Nicola Ruggiero del recull ‘La Kanto de l’ Korvo’ (El cant del corb).19. “ Sur la teraso ĉe Youzhou” de Chen Zi’ang (661-702)

Pere Fornells recita el poema “ A la terrassa a Youzhou” de Chen Zi’ang (661-702), traduït a l’esperanto per Wang Chongfang.

20. “Lasta Kiso” d’Edmon Privat

Alumnes i professor del curs d’esperanto de Barcelona, reciten el poema “Lasta Kiso” d’Edmond Privat.

Compartir

Arxiu de notícies