09/08/2011

Els inicis del moviment esperantista a Catalunya /
La komenca esperanto-movado en Katalunio

L’esperanto va arribar amb un cert retard als Països Catalans. Bona part del primer col·lectiu esperantista estava format per religiosos, militars, mestres i professionals liberals, però altres nuclis s’afegiren des dels primers moments a l’esperantisme: el moviment obrer i el nacionalisme català, els uns pel seu caràcter internacionalista i els segons pel respecte a les llengües i a la llibertat dels pobles que l’ideal esperantista defensa. En menys d’una dècada l’esperanto es convertia en un autèntic fenomen social amb multitud d’entitats fent-ne cursos, periòdics editant-ne seccions, comerços fent-lo servir en el seu nom o publicitat i institucions donant-li un suport decidit.

Compartir

Arxiu de notícies