20/10/2013

Kataluna Esperantisto a RACO

Els articles de Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics, des del 2011 es poden descarregar al web de RACO.

RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert) és un repositori de revistes especializades editades a Catalunya, un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és facilitat l’accés d’estudis especialitzats als investigadors i al públic en general. RACO no és tan sols un simple repositori de revistes, sinó que també les indexa, intercanvia informació amb repositoris similars d’altres països i ofereix diversos serveis als usuaris. Actualment aplega vora 400 capçaleres i més de 150.000 articles.

Kataluna Esperantisto va canviar de format el 2011 deixant la seva part de butlletí, que actualment s’edita separadament. Va esdevenir “una publicació semestral en català sobre drets lingüístics, llengües de comunicació internacional, llengües minoritzades i sobre la història i actualitats de l’esperanto i d’altres llengües planificades”. Combina articles escrits expressament per a la revista amb traduccions d’articles d’altres llengües. La separació de la part de butlletí i de la part especialitzada tenia com a objectiu, entre d’altres, ser acceptada RACO i així fer més visible el moviment esperantista. El seu contingut, des d’ara, apareix en un dels cercadors habituals dels científics catalans.

Evidentment, la revista encara esl pot consultar i descarregar al web de l’Associació Catalana d’Esperanto.

Compartir

Arxiu de notícies