11/10/2012

L’ICIP publica una monografia sobre els esperantistes catalans

Pau_picasso.png
L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha publicat un treball d’Hèctor Alòs titulat Els esperantistes catalans. Un col·lectiu pacifista en un món global.

La monografia ha estat publicada en la col·lecció Working Papers amb la qual l’ICIP vol crear un fòrum obert sobre temes relacionats amb la pau, els conflictes i la seguretat. L’objectiu és obrir el debat i la discussió sobre els problemes actuals, tant teòrics com relacionats amb la recerca, el manteniment de la pau i la resolució de conflictes. Amb la col·lecció vol proporcionar textos accessibles, valuosos i revisats per experts.

El treball d’Alòs en primer lloc presenta una breu introducció del moviment esperantista, explicitant els vincles entre pacifisme i esperantisme, particularment en el cas català. En segon lloc, i a partir d’una enquesta a aquest subconjunt del moviment per la pau, l’estudi, d’una banda, compara les característiques d’aquest col·lectiu amb les de la societat catalana i amb la d’esperantistes d’altres països. D’altra banda, analitza el grup mateix i l’eventual evolució personal dels seus membres.

L’estudi no sobreentén, com en enquestes anteriors en altres països, el concepte d’“esperantista” com el fet de ser membre d’una associació esperantista, sinó que estudia quina concepció en tenen els mateixos membres del col·lectiu i persones pròximes.

Els resultats mostren algunes diferències notables entre els esperantistes catalans i la resta de la població catalana, particularment en relació amb el nivell d’estudis, les opinions polítiques i el lleure. Per altra banda, confirma els resultats obtinguts amb esperantistes d’altres països, malgrat algunes diferències sensibles, que potser podrien explicar-se per la minorització nacional i lingüística dels catalans.

Compartir

Arxiu de notícies