Nia asocio

mapappcc.png

Kataluna Esperanto-Asocio estas la landa asocio de esperantistoj en la Katalunaj Landoj.

Kvankam fondita en 1982, la Asocio rekomencas la fadenon de Kataluna Esperanto-Federacio antaŭ la milito kaj rekomencas la plej reprezentajn agadojn de tiu ento (kelkaj jam rekomencintaj dum la 70-aj jaroj) : la bulteno Kataluna Esperantisto (La Kataluna Esperantisto), la Katalunaj Esperanto-Kongresoj kaj la Internaciaj Floraj Ludoj. Por vidi mallongan kronologion de kataluna Esperanto, alklaku ĉi tie. Vi povas trovi pli kompletan en teksta formato en ĉi tiu libro.

Kataluna Esperanto-Asocio konsideras, ke ĝia ĉefa agado estas plifaciligi siajn membrojn praktiki la internacian lingvon Esperanto, kaj ĉi tio estas la bazo de preskaŭ ĝia tuta agado. Tamen ĝi ankaŭ respondecas disvastigi Esperanton inter la publiko (kiu estas la ĉefa tasko de lokaj grupoj) kaj konigi nian landon kaj nian kulturon eksterlande.