Col·lecció Montserrat Franquesa i Gòdia

La «Col·lecció Montserrat Franquesa i Gòdia» publica edicions bilingües, en esperanto i català, d’obres de la literatura original en esperanto o d’estudis sobre aquesta literatura. Amb el seu nom ret homenatge a Montserrat Franquesa i Gòdia (1966-2021), traductora, professora i neohel·lenista, llicenciada en filologia clàssica i en filologia germànica i doctora en traducció, directora de les revistes Visat, revista digital de literatura i traducció del PEN Català i Kataluna Esperantisto, llengua internacional i drets lingüístics.