Kataluna Esperantisto – julio-septembro 2006

-Movada foiro

-Al IJK por ebriiĝi

-Tri komputilaj eldonaĵoj

-Kisa televido

-Katalunoj en Kontakto

-Crispació colonialista a la Polinèsia

-L’Associació Nova Sento

-Bòsnia entre la misèria i l’esperança

-Garantiita enspezo

-Nia Judaso