La pell de brau

Vaig començar la traducció d’aquest llibre fa més de quaranta anys. Creia llavors, i continuo creient ara, que La pell de brau és un llibre interessant per a un públic lector internacional. Per quin motiu? El missatge essencial del poemari d’Espriu és la superació de l’odi, la convivència pacífica entre els homes després d’una guerra fratricida i en un context multicultural i plurilingüe. […] El poemari de Salvador Espriu és un crit i una invocació a refer aquesta convivència pacífica sobre la base del respecte entre els pobles i entre els homes. Un missatge que es podria fer extensiu arreu, encara més si considerem la societat profundament entreteixida i barrejada del segle xxi.

Abel Montagut

Altres llibres de la col·lecció

Accedeix a l'arxiu