13/03/2015

Simposi de Justícia Lingüística

Els passats 2-3 de març va tenir lloc a Berlin un simposi sobre justícia lingüística, organitzar pel grup d’investigació en economia i llengües de la Humboldt Universität de Berlin, que està format per Bengt-Arne Wickström, Michele Gazzola i Torsten Templin.

L’esdeveniment va aplegar una setentena d’especialistes vinguts dels cinc continents. Les diferents presentacions van mostrar que la justícia lingüística és un camp de recerca emergent on conflueixen diverses disciplines acadèmiques. En aquest sentit, per copsar la varietat de perspectives presentades, alguns exemples dels treballs exposats són els següents: una anàlisi del (desigual) coneixement de l’anglès a l’Unió Europea i com afecta això a la qualitat democràtica de les institucions europees quan treballen exclusivament en aquesta llengua; una defensa de la diversitat lingüística com a complement indispensable de les falles del mercat lingüístic basat en l’oferta i la demanda; una anàlisi de les polítiques lingüístiques del Regne de Hawai derivades de la colonització; un estudi estadístic dels efectes de la llei d’immersió en l’augment de la cohesió social a Catalunya; un altre estudi estadístic sobre la relació (positiva) entre l’aprenentatge del català i el salari de les persones; una recerca sobre el paper de la llengua com a element de poder tou, però també de poder dur dels estats; una comparació del diferents rols dels parlants natius d’esperanto respecte als parlants d’altres llengües nacionals; diverses anàlisis dels reptes que suposa la immigració en matèria de justícia lingüística; també es van presentar investigacions sociolingüístiques sobre la situació a diferents països, com Sudan, India, Finlàndia, Romania, Croàcia, diferents repúbliques russes i alguns països de l’Àfrica Subsahariana. Fins i tot hi va haver lloc per una anàlisi històrica del règim lingüístic de la Societat de Nacions.

Pel que fa a la representativitat catalana, cal destacar la presència dels economistes Ramon Caminal del CSIC i Antonio di Paolo de la UB, del professor de lingüística de la UB Ruben Fernández o del politòleg Xavier Alcalde. Tot i que la llengua principal de treball era l’anglès, una de les particularitats d’aquest acte acadèmic era la possibilitat que tenien els ponents de presentar en altres cinc llengües: alemany, castellà, italià, francès i esperanto. Es preveu que aquesta iniciativa tingui una continuitat binannual.

El simposi va comptar amb el suport de, entre d’altres, l’Esperantic Studies Foundation.

640px-Front_Humboldt_Universit%C3%A4t.JPG

Compartir

Arxiu de notícies