Els nostres pioners

Molts personatges catalans s’han interessat per la Llengua Internacional, ja sigui des d’un punt de vista teòric com pràctic. Escriptors, polítics i educadors han estat els pioners de l’esperanto a casa nostra.