Kotizoj kaj pago

La kotizoj de RenKEJtiĝo 2024 estas la jenaj:

La kotizoj A, B kaj C inkluzivas la tranoktadojn de vendredo kaj sabato, kaj la jenajn manĝojn: la vespermanĝon de vendredo, la matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon de sabato, kaj la matenmanĝon de dimanĉo. La kotizo D inkluzivas nek manĝojn, nek tranoktadon.

Kiam vi estos pleniginta la aliĝilon, vi ricevos retmesaĝon kun ĉiuj informoj por fari la pagon. Memoru, ke via aliĝo validos nur post kiam la pago estos farita, al la sekva bankkonto:

Kontnumero (IBAN): ES33 0081 0093 4600 0234 9645

BIC/SWIFT: BSABESBB

Posedanto: Joventut Catalana d’Esperanto

Ni petas, ke vi skribu “RENKEJTIGXO” + “NOMO + FAMILIA NOMO” + “LITERO DE VIA KOTIZO” en la referencmesaĝo de via ĝiro. Ekzemple: RENKEJTIGXO MARC TORRES B