23/06/2015

Nova revuo pri daŭripovo kaj lingva politiko

-* svisa.jpg Aperis la numero 1 de Svisa Espero, revuo publikigita de svislandaj esperantistaj pri daŭripovo kaj lingva politiko.

La 64-paĝa revuo aperos dufoje ĉiun jaron en 5000 presitaj ekzempleroj. Ĝi pritraktos daŭripovon, komunikadon, lingvoinstruadon, daŭripovan turismon kaj popolan interkomprenon. Ĉiuj artikoloj estas en Esperanto kaj en alia oficiala lingvo de la svisa ŝtato (t.e. germana, franca, itala aŭ romanĉa). En specialaj okazoj pova esti versioj en la angla aŭ en aliaj lingvoj.

La unua numero rete elŝuteblas laŭ PDF-formato.

Kunhavi

Arĥivo de novaĵoj