Kataluna Esperantisto – decembro 2016

Prenoms en esperanto: formes, conjunts, relacions

La bellesa de les dones i el pes ideal de la síl·laba en esperanto

L’ortografia txuvaixa en els anys vint i trenta: un exemple dels canvis en la política lingüística soviètica i les seves conseqüències