Kataluna Esperantisto – Decembro 2022

Redaktora saluto

39a Kataluna Kongreso de Esperanto. Resumo de la prelegoj / XXXIX Congrés Català d’Esperanto. Resum de les ponències

Literaturo / Literatura

Lingvoj / Llengües

Historia memoraĵo / Memòria històrica

Intervhuo / entrevista

Atesto / testimoni

Angulo por eternaj komencantoj

Asocia agado / les nostres entitats

Vilaĝo Esperanto